Privacyverklaring

Inleiding

M verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. M handelt binnen de kaders van de wet.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer. Soms aggregeren of anonimiseren we uw persoonsgegevens zodat u niet meer herleidbaar bent als persoon.

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

M is verwerkingsverantwoordelijke voor het verzamelen van persoonsgegevens van bezoekers van het gebouw, medewerkers van huurders en websitebezoekers. Voor vragen over deze verklaring zijn wij te bereiken op 035-6714550 of via het e-mailadres hospitalitydesk@m-mediagebouw.nl.

Welke persoonsgegevens worden verzameld?

Bezoekers gebouw

Wanneer u ons gebouw bezoekt vragen wij u om uw voorletters en achternaam. Dit doen wij ten behoeve van de toegangscontrole. Hierdoor kunnen we bepalen tot welke ruimtes in en rondom het gebouw bezoekers toegang hebben. Ook kunnen we hiermee registreren hoe veel mensen in het gebouw aanwezig zijn. Bij gebruik van de parkeergarage registreren wij het kenteken van uw auto, zodat u gebruik kunt maken van de parkeergarage. Deze gegevens verzamelen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Het belang van M hierbij is de bescherming van haar huurders, bezoekers, medewerkers, eigendommen en het gebouw. Deze gegevens worden tot twee maanden na het bezoek bewaard.

Daarnaast verwerken wij camerabeelden van camera’s in en om het gebouw. Dit doen we ter beveiliging van het gebouw, eigendommen, onze huurders en bezoekers. Ook dit gebeurt op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Het belang van M hierbij is de bescherming van haar huurders, bezoekers, medewerkers en het gebouw. De camerabeelden worden tot vijf dagen na opname bewaard. Alleen wanneer er een gegronde reden bestaat, worden de beelden langer bewaard.

Medewerkers van huurders

Van de medewerkers van huurders verzamelen wij de voorletters, achternaam, contactgegevens en een pasfoto. Dit doen wij ten behoeve van de toegangscontrole. Bij gebruik van de parkeergarage registreren wij het kenteken van uw auto, zodat u gebruik kunt maken van de parkeergarage. Daarnaast verwerken wij het nummer en de naam van de afdeling, bedrijfsnaam, camerabeelden van de camera’s in en om het gebouw, de geldigheidstermijn en het geldigheidsgebied van het toegangspasje. Door middel van toegangscontrole en toegangspasjes kunnen we bepalen tot welke ruimtes in en rondom het gebouw medewerkers toegang hebben. Ook kunnen we hiermee registreren hoeveel mensen in het gebouw aanwezig zijn. Deze gegevens verzamelen we op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Het belang van M hierbij is de bescherming van haar huurders, bezoekers, medewerkers en het gebouw. De gegevens worden tot het einde van het dienstverband bewaard. Informatie over de bezochte ruimtes wordt bewaard voor drie maanden.

Daarnaast verwerken wij camerabeelden van camera’s in en om het gebouw. Dit doen we ter beveiliging van het gebouw en onze huurders en bezoekers. Ook dit gebeurt op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang. Het belang van M hierbij is de bescherming van haar huurders, bezoekers, medewerkers en het gebouw. De camerabeelden worden tot vijf dagen na opname bewaard. Alleen wanneer er een gegronde reden bestaat, worden de beelden langer bewaard.

Websitebezoekers

Wanneer u onze website bezoekt verzamelen wij uw IP-adres.

Dit doen wij om informatie over uw surfgedrag te krijgen en op basis hiervan onze website te verbeteren.

Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming

M maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor het gebruik van onze website niet nodig is. Dit houdt in dat M niet aan profiling doet.

Delen we uw gegevens met andere partijen?

Wij gebruiken een verwerker voor de bezoekersregistratie en het cameratoezicht. Deze is gebonden aan onze verwerkersrelatie en verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met deze verklaring.

Worden uw gegevens buiten de EU verwerkt?

M heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, heeft M een strikt beleid als het hierom gaat. Zoals al eerder duidelijk gemaakt verwerken we alleen persoonsgegevens binnen de EU. Bovendien hanteren we verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde personen terecht komen. Voorbeelden van deze maatregelen zijn o.a. het trainen van onze medewerkers. Indien we uw persoonsgegevens delen met een andere organisatie of met een verwerker, zorgen wij ervoor dat deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Welke rechten hebt u als betrokkene?

M vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Dit zijn de volgende:

  • Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
  • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
  • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
  • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
  • Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
  • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.

Wilt u uw rechten uitoefenen of wilt u graag extra informatie over het inroepen van uw rechten dan kunt u mailen naar [e-mailadres] of bellen naar [telefoonnummer].

Contact opnemen met M

Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen met ons via 035-6714550 of hospitalitydesk@m-mediagebouw.nl.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

M vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, kan het voorkomen dat u als klant niet tevreden bent over de omgang met uw persoonsgegevens. Dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap